| | | |


Detail Aktuality

INTER-EXCELLENCE: výzvy mezinárodní spolupráce MŠMT

3.11.2017

INTER-COST

Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Návrhy projektů musí být součástí některé ze schválených akcí Výborem vysokých představitelů COST (CSO) již v den vyhlášení veřejné soutěže VES18 a mít ukončenu vnitrostátní proceduru vstupu do akce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, dle podmínek uveřejněných zde.

V případě již běžících akcí s řídícím výborem, musí být k návrhu projektu přiloženo doporučení projektu k zařazení do akce příslušným řídícím výborem akce.

V případě, že akce nemá dosud řídící výbor (jedná se o nově schválené akce) musí být k návrhu projektu přiloženo vyjádření navrhovatele nové schválené akce, obsahující doporučení s připojením projektu k nové akci.

Veškerá dokumentace k soutěži je dostupná zde. V případě zájmu kontaktujte oddělení VaV na vaší fakultě, případně Odbor výzkumu.

Uzávěrka podávání návrhů je 18. prosince 2017.

 

 

INTER-ACTION Izrael

Výzva se vztahuje na spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a navazuje na program GESHER/MOST.

Cílem je prostřednictvím rozvoje mezinárodní dvoustranné spolupráce podniků obou smluvních stran v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji podpořit vývoj inovovaných produktů a služeb, směřující k posílení konkurenceschopnosti českých firem. Uchazečem může být podnik (se sídlem v ČR), zabývající se výzkumem. Masarykova univerzita může být pouze v roli dalšího účastníka.

Podrobnější informace jsou dostupné zde. Vzhledem k nutnosti zajistit nezbytné podklady k projektové žádosti prosím kontaktujte oddělení VaV na vaší fakultě, případně Odbor výzkumu do 1. 12. 2017.

Uzávěrka podávání návrhů je 31. ledna 2017.

 

Mgr. Michaela Pavlíková, 03.11.2017 13:51


nahoru