| | | |


Horizon 2020

Horizon 2020

Pracovní programy 2016-2017: plné znění pracovních programů včetně všech relevantních dokumentů k H2020 naleznete na Účastnickém portálu.

 

Schéma podpory pro podání návrhu H2020 projektu  a jeho realizaci na MU

Odbor výzkumu RMU připravil ve spolupráci s Ekonomickým a Právním odborem informační materiály k přípravě i realizaci projektů H2020:

Detailnější informace ke struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit dokument obsahuje dokument H2020 v kostce

Pro přípravu projektu do programu H2020 lze získat finanční podporu z interní grantové agentury MU. Bližší informace naleznete v sekci Podpora na MU.

O programu HORIZON 2020

HORIZON 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu EU a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací pro období let 2014-2020.

Výzvy jsou vyhlašovány průběžně na Participant Portal, kde jsou uveřejněny i veškeré pokyny a dokumenty k výzvám. 

Technologické centrum AVČR připravilo publikaci HORIZON 2020 Pravidla financování projektů. Brožura z edice Vademecum H2020 se zabývá obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020 (ve výzkumných a inovačních akcích (RIA), inovačních akcích (IA) a koordinačních a podpůrných akcích (CSA). Brožura vyšla pouze v elektronické verzi a je ke stažení zde.

Struktura H2020

H2020 má tři hlavní priority (pilíře):

  1. Excellent Science (ERC, FET, Akce Marie Skłodowská-Curie, Výzkumné infrastruktury)
  2. Industrial Leadership (Průlomové a průmyslové technologie, Přístup k rizikovému financování, Inovace v MSP)
  3. Societal Challenges (7 multidisciplinárních témat navržených s cílem financovat výzkum v oblastech, které jsou identifikovány jako společné problémy všech obyvatel EU)

Kromě základních pilířů budou financovány Nejaderné přímé akce Společného výzkumného centra a Evropský institut inovaci a technologií.

Kde získám další informace?

 


nahoru