| | | |


Radek Stibora

Stavba vysoce kvalitních datových struktur na grafickém hardware

Byla vytvořena veřejně dostupná implementace paralelní metody stavby Split Bounding Volume Hierarchy (SBVH) na GPU která umožňuje snížit čas výpočtu metody sledování paprsku. Implementace byla zveřejněna na projektovém serveru GitHub: https://github.com/marekvinkler/NTrace/tree/SBVH. Dále byly pročištěny a drobně vylepšeny zdrojové kódy metod z nichž metoda SBVH vychází.

Byly nastudovány state-of-the-art přístupy ke stavbě datových struktur na CPU a GPU. Na jejich základě proběhl návrh a implementace stavby Split Bounding Volume Hierarchy (SBVH) na GPU. Navržené řešení buduje datové struktury o vysoké kvalitě srovnatelné s nejlepšími publikovanými metodami.

Datová struktura vybudovaná na GPU urychluje čas výpočtu metody sledování paprsku stejnou měrou jako referenční jednovláknová implementace na CPU. Bohužel čas výpočtu na GPU není výrazně lepší než čas výpočtu dané referenční implementace. To je způsobeno komplikovanou paralelizací metody SBVH která není vhodná pro výpočetní model architektury GPU.


nahoru