| | | |


Martina Burešová

Nové regulátory onkogenů Mdm2 a MdmX

V rámci tohoto projektu se podařilo prokázat stabilizaci jak onkogenu Mdm2, tak i onkogenu MdmX, a to prostřednictvím zvýšené exprese proteinů z rodiny MAGE. Tento efekt byl pozorován v případě nadměrné exprese proteinu MAGE A1 a rovněž proteinu MAGE C2. Nicméně mechanizmus této stabilizace zatím známý není. Proteiny MAGE však mohou mít v nádorových buňkách vliv i na protein p53. V našich experimentech jsme testovali efekt umlčení proteinu MAGE A4 na hladinu a aktivitu proteinu p53. Hladina proteinu p53 v buňce ovlivněna nebyla, nicméně některé experimenty naznačují, že umlčení proteinu MAGE A4 může způsobovat zvýšení aktivity proteinu p53.

Podařilo se nám ukázat, že zvýšená exprese proteinů MAGE má pozitivní vliv na hladinu onkogenů Mdm2 a MdmX. Nicméně zatím není zcela jasné, jakým mechanismem je tato regulace zprostředkována. K tomu bude třeba provést ještě další experimenty za použití např. metody imunoprecipitace. Některé naše výzkumy pak naznačují, že proteiny MAGE (konkrétně MAGE A4) může mít v nádorových buňkách vliv na aktivitu, ale nikoli na hladinu nádorového supresoru p53. To by mohlo být způsobeno, tím, že nadměrná exprese některých z proteinů MAGE zvyšuje hladinu MdmX v buňce a ten následně inhibuje funkce nádorového supresoru p53.


nahoru