| | | |


Projekty 2015

Realizované projekty v kategorii podpory vynikajících diplomových prací

Romana Ševčíková – Modulace kardiomyogeneze opioidovými peptidy

Během řešení projektu byla sledována genová a proteinová exprese kappa a delta opioidních receptorů a vliv opioidních peptidů na kardiomyogenezi in vitro, konkrétně dynorfinu B, dynorfinu A, ... číst dále

 

Barbora Osičková – Chromagenové filtry a jejich vliv na soustředění a hyperaktivitu u dětí

Cílem projektu bylo posoudit okamžitý vliv chromagenových filtrů na soustředění a hyperaktivitu u dětí. Vzhledem k malému vzorku testovaných, u nichž by byly potvrzeny poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD)... číst dále

 

Monika Stanková – MikroRNA a jejich cirkulující formy u mnohočetného myelomu

V rámci riešenia tohto projektu som stanovila a porovnala expresné profily miRNA v plazmatických bunkách, plazme KD a séra PK u 5 pacientov pri diagnóze MM... číst dále

 

Jana Hurychová – Změny v patogenitě entomopatogenních hlístic

Projekt se zabýval entomopatogenními hlísticemi, které se používají v biologickém boji s hmyzími škůdci. Byly provedeny experimenty zkoumající vliv stáří infekčních jedinců dvou izolátů druhu ... číst dále

 

Radek Stibora – Stavba vysoce kvalitních datových struktur na grafickém hardware

Byla vytvořena veřejně dostupná implementace paralelní metody stavby Split Bounding Volume Hierarchy (SBVH) na GPU která umožňuje snížit čas výpočtu metody sledování paprsku... číst dále

 

Hana Sedláčková – Úloha helikázy RECQ4 na správné segraci chromozomů během mitózy

RecQ helikázy označovány jako „ochránci genomu“ jsou enzymy, které zastávají nepostradatelné funkce v replikaci a opravě poškozené DNA, a tím zabraňují vzniku neoplastické transformace... číst dále

 

Martina Burešová – Nové regulátory onkogenů Mdm2 a MdmX

V rámci tohoto projektu se podařilo prokázat stabilizaci jak onkogenu Mdm2, tak i onkogenu MdmX, a to prostřednictvím zvýšené exprese proteinů z rodiny MAGE... číst dále

 

Pavol Bárdy – Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu

Práca je súčasťou projektu analýzy štruktúry polyvalentného bakteriofága 812 (prebiehajúca v spoluprácii s inštitútom CEITEC), ktorý má potenciál ako alternatívne liečivo stafylokokových infekcií, vrátane tých spôsobených kmeňmi rezistentných k antibiotikám... číst dále

 

Martin Krkoška – Úloha kyseliny dokosahexaenové v regulaci apoptózy nádorových buněk tlustého střeva

Výsledky získané během řešení projektu přispěly k objasnění molekulárních mechanismů, které jsou zodpovědné za modulaci apoptózy indukované DHA u lidských nádorových buněk tlustého střeva... číst dále

 

Marie Štefková – Studium genů jetele (Trifolium spp.) podílejících se na biosyntéze fytoestrogenů

Ze sekvenačních dat Trifolium pratense byly identifikovány geny biosyntetické dráhy izoflavonoidů in silico a navrženy specifické primery pro jejich detekci amplifikací... číst dále

 

Marek Talába - Detekce vodíkových radikálů v plazmatu

Výstupmi tohto projektu je zistenie absolútnych koncentrácii atomárneho vodíku v dielektrickom bariérovom výboji (DBD) budenom za atmosférického tlaku v rôznych zmesiach vodíka a kyslíka pre rôzne parametre sústavy, ako prietok pracovných plynov, napätie generútoru alebo fáza výboja... číst dále


nahoru