| | | |


Vilém Otte

Globální osvětlení na paralelním grafickém hardware

Většina současných implementací řešících fotorealistické vykreslování obrazu používá jednosměrné sledování cest. Tyto implementace jsou
schopny rychle dosáhnout přesných výsledků pro scény bez kaustiky či obtížných případů. Tyto obtížné případy jsou obvykle řešeny algoritmem obousměrného sledování cest. Vzhledem k náročnosti tohoto algoritmu jsou jeho implementace takřka exkluzivní pro sekvenční procesory. Práce navrhuje paralelní implementaci algoritmu obousměrného sledování cest pro grafické karty. Tento přístup je porovnán s dalšími existujícími řešeními jak ve výsledné obrazové kvalitě, tak v rychlosti výpočtu. Jako referenční metody jsou použity standardní implementace jednosměrného sledování cest na grafických kartách a produkční obousměrné sledování cest (sekvenční implementace). Výsledná implementace dosahuje interaktivního času vykreslování pro středně složité scény.


nahoru