| | | |


Vojtěška Mandáková

Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti

Projekt je zaměřen na vyšetření zrakové ostrosti objektivními metodami. Zraková ostrost je velmi důležitým ukazatelem aktuálního zrakového výkonu oka. Pro běžné vyšetření zrakové ostrosti se nejčastěji používají subjektivní metody testování, se kterými si vystačíme, pokud je pacient schopen komunikace s vyšetřujícím.V případě, že potřebujeme určit zrakovou ostrost novorozencům, pre-verbálním dětem, pacientům s mentálním postižením nebo pacientům s vyšším stupněm amblyopie, musíme zvolit jinou metodu vyšetřování. V těchto případech volíme objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti, které jsou založeny na podvědomých reakcích pacienta.

Cílem projektu bylo srovnat hodnoty zrakové ostrosti získané subjektivní a objektivní metodou. Výzkumu se zúčastnilo celkem 86 očí, 43 osob různé věkové kategorie. Subjektivní vyšetření probíhalo pomocí písmenového Snellenova optotypu, ETDRS optotypu s Landoltovými kruhy a k objektivnímu vyšetření jsem použila Cardiffovy karty (modifikace Tellerových karet).

V případě porovnání výsledků získaných testováním zrakové ostrosti pomocí ETDRS a pomocí Cardiffových karet se výsledky měření vzájemně neliší na hladině statistické významnosti (p = 0,05). Při porovnání výsledků získaných testováním zrakové ostrosti pomocí Snellenova optotypů a pomocí Cardiffových karet se výsledky měření vzájemně liší na hladině statistické významnosti (p = 0,05). V případě porovnání výsledků získaných testováním zrakové ostrosti pomocí Snellenova optotypů a pomocí ETDRS se výsledky měření vzájemně také liší na hladině statistické významnosti (p = 0,05).


nahoru