| | | |


Kateřina Growková

Regulace aktivity nádorového supresoru p53 syntetickými inhibitory CDK

Nádorový supresor p53 je důležitým regulátorem buněčné odpovědi na poškození DNA a je aktivován cytotoxickou chemoterapií a radioterapií používanou v léčbě nádorových onemocnění. V rámci projektu bylo zjištěno, že protein p53 může být aktivován i negenotoxickými stimuly, konkrétně působením syntetických inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDK). Přestože mechanismus navýšení aktivity proteinu p53 pomocí inhibitorů CDK zatím není zcela objasněn, je známo, že dochází k inhibici transkripce a regulaci posttranskripčních modifikací.Byly nalezeny vhodné kombinace klinicky testovaných inhibitorů CDK (dinaciclib, roscovitin, flavopiridol aj.) a genotoxických látek (doxorubicin, camptothecin, etoposid aj.), kterými se nám již při nízkých koncentracích podařilo dosáhnout synergického efektu při zvýšení transkripční aktivity proteinu p53 v lidské melanomové buněčné linii A375. Naše výsledky ukazují, že nalezení cest vedoucích k aktivaci proteinu p53 může vést k dosažení výrazně lepšího efektu klasické protinádorové terapie.


nahoru