| | | |


Projekty 2014

Realizované projekty v kategorii podpory vynikajících diplomových prací

Monika DúckaAnalýza buněčných procesů přispívajících k nádorové progresi buněk prsního karcinomu s deregulovanou hladinou proteinu B-Myb

Protein B-Myb patří do proteinové rodiny transkripčních faktorů MYB regulujících procesy proliferace, diferenciace a přežívání buněk.......číst dál

 

Pavla Elčknerová - Vliv přirozené imunity na ornamentaci a kondici ptáků

Oxidační vzplanutí je proces vrozené imunity, při kterém fagocyty vytvářejí reaktivní kyslíkové metabolity s využitím enzymu myeloperoxidázy....číst dál

 

Kateřina GrowkováRegulace aktivity nádorového supresoru p53 syntetickými inhibitory CDK

Nádorový supresor p53 je důležitým regulátorem buněčné odpovědi na poškození DNA a je aktivován cytotoxickou chemoterapií a radioterapií používanou v léčbě nádorových onemocnění....číst dál

 

Marek HamplAnalýza kmenových nádorových buněk gliomů

Gliomy jsou považovány za nejvíce maligní nádory mozku vůbec. Běžná léčba tohoto onemocnění sestává z chirurgického odstranění nádoru a následné chemoterapie....číst dál

 

Jana JurečkováEpigenetický stav chromatinu proteinové podjednotky telomerázy v modelových rostlinách Nicotiana

Konce eukaryotických chromozomů jsou tvořeny telomerami. Jedná se o speciální nukleoproteinové struktury....číst dál

 

Ester Lajkepová - Genetická diverzita a hybridizace v rodu Cirsium

Horizontální genový tok a genetická diverzita jsou důležitými prekurzory evolučních a speciačních procesů u rostlin, nelze je však považovat za obecnou vlastnost veškerých fylogenetických linií....číst dál

 

Vojtěška MandákováObjektivní metody vyšetření zrakové ostrosti

Projekt je zaměřen na vyšetření zrakové ostrosti objektivními metodami. Zraková ostrost je velmi důležitým ukazatelem aktuálního zrakového výkonu oka....číst dál

 

Vilém OtteGlobální osvětlení na paralelním grafickém hardware

Většina současných implementací řešících fotorealistické vykreslování obrazu používá jednosměrné sledování cest....číst dál

 

Jan RaškaRole homologní rekombinace v údržbě genomové stability u dlouhodobě kultivovaných lidských pluripotentních buněk

Během řešení projektu jsme zjistili, že homologní rekombinace, proces opravující dvouřetězcové zlomy DNA...číst dál

 

Viera Sláviková - vplyv hypoxie na bunkovú diferenciáciu indukovanú pomcou kyseliny all-transretinovej a inhibítorov LOX/COX u buniek osteosarkómu

Jednou z typických čŕt nádorových buniek je nepochybne porucha schopnosti diferencovať do terminálnych štádií charakteristických pre dané tkanivo....číst dál

 

Bára SzarowskáTranskripční továrny v regulaci long-range interakcí embryonálních kmenových buněk

Náplní projektu bylo sledování long-range interakcí vybraných genů se zesilovačem genu POU5F1 (Oct4) u dvou linií lidských embryonálních kmenových buněk (CCTL12 a CCTL14)...číst dál

 

 


nahoru