| | | |


Program rektora

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

  • Podpora vynikajících diplomových prací v oborech lékařství, zdravotnictví, přírodovědy, informatiky, humanitních věd, společenských věd, sportovních věd, práva a ekonomie - kategorie C,
  • Podpora tvorby studentských časopisů zaměřených na vzdělávání, vědu a akademické dění - kategorie D.

Soutěž pro rok 2017 - UKONČENA!!!

Podporu získaly následkující projekty:

Kategorie C - podpora  vynikajících diplomových prací

Fakulta  Název projektu Navrhovatel Rozpočet schválený komisí
ESF Modelování různofrekvenčních determinant cen na komoditních trzíchnaprašování a jejich charakterizace Liberda Matěj, Bc. 34 500 Kč
FI Adaptabilní systém pro výuku základů programování Effenberger Tomáš, Bc. 24 000 Kč
FSS Role porevoluční generace v rámci české politické reprezentace. Výzkum motivací pro participaci v radikálních politických stranách Ilečková Nikola, Bc. 34 000 Kč
PRF Hranice odškodňovacího nároku v soukromoprávním vymáhání kartelového práva Kupčík Jan 60 000 Kč
LF Evaluace slzného filmu v kontaktologii Čermáková Alena, Bc. 37 500 Kč
LF Vliv změny hodnoty a osy astigmatismu na zrakový výkon při různých pohledových vzdálenostech Langová Barbora, Bc. 37 500 Kč
LF Modeling Alzheimer´s disease in 3D human neural stem cells models Barák Martin 37 500 Kč
LF Studium efektů termostabilních faktorů FGF2 na větvící morfogenezi epitelu mléčné žlázy Sumbal Jakub 37 500 Kč
PřF Studium vlivu plazmochemické modifikace polymerů na cytokinetické parametry buněk Černochová Petra, Bc. 52 500 Kč
PřF Geochemický model podzemních vod vyluhovacích polí strážské oblasti Schrimpelová Kateřina, Ing. Bc. 52 500 Kč
PřF Identifikace bakteriálně přenosných nemocí z historického zubního kamene Chocholová Eva, Bc. 52 500 Kč
PřF Syntéza a charakterizace tenkých vrstev s nanolaminátní mikrostrukturou Kroker Michael, Bc. 55 000 Kč
PřF Analýzy amplifikace genu ERBB2 u karcinomu prsu Charvátová Lucie, Bc. 55 000 Kč
FF The Pilgrimage to Mont Saint-Michel in Post-Romantic Era and during the Middle Ages Rosenbergová Sabina, Bc. 40 000 Kč
FF Arcivévoda Karel Rakousko-Tešínský jako stavebník Vychodilová Michaela, Bc. 39 000 Kč
FF Arkádie knížete Jana z Liechtensteina (1805-1812) Lyčka Daniel, Bc. 35 000 Kč
FF Interpersonální synchronizace jako fundament náboženských a sekulárních rituálů Chvaja Radim, Bc. 36 000 Kč
Celkem 720 000 Kč

Kategorie D - podpora studentských časopisů

Navrhovatel/ka

Název projektu

Schválený rozpočet

Grochová Martina, Mgr.

FAKT

60 593 Kč

Abbasi Kamila, Mgr.

2017 Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

60 593 Kč

Vrzal Miroslav, Ing. Mgr. et Mgr.

Studentský časopis Sacra

41 893 Kč

Blisa Adam, Mgr.

MUNI Law Working Paper Series

38 153 Kč

Franc Adam, Mgr. et Mgr.

Journal of Interactive Media

23 716 Kč

Hrůza Filip, Ing.

Inteligentní veřejná správa 2.0

55 052 Kč

 

 

 

 


Program rektora upravuje směrnice MU č. 8/2017 Grantová agentura MU (GA MU).

Pravidla pro rok 2017 naleznete zde.


Kdo může podávat

Kategorie C:
  • studenti magisterských studijních programů MU zapsaní v sedmém semestru svého magisterského studia, resp. v osmém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru nebo
  • studenti navazujících studijních programů MU zapsaní v prvním semestru svého navazujícího magisterského studia, resp. ve druhém semestru svého magisterského studia, pokud započali toto studium v jarním semestru.

Kategorie D:

  • studenti MU

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE PRO ROK 2017

 

Kategorie C

Kategorie D

Soutěžní lhůta

1. 11. 2016 - 31. 12. 2016

1. 9. 2016 - 31. 10. 2016

Hodnoticí lhůta

1. 1. 2017 – 31. 1. 2017

1. 11. 2016 - 23. 12. 2016

Realizace projektu

1. 2. 2017 – 31. 12. 2017

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Lhůta pro podávání průběžných zpráv

do 30. 6. 2017

nepodává se

Lhůta pro podávání závěrečných zpráv

do 31. 1. 2018

do 31. 1. 2018

Lhůta pro závěrečné oponentní řízení

do 31. 3. 2018

do 31. 3. 2018

Postup při podávání návrhů

Návrhy projektů jsou předkládány prostřednictví elektronické aplikace ISEP.

1/ Založte návrh projektu v ISEPu (lze zvolit zvolit šablonu Podpora studentských projektu Kat. C nebo Kat. D - Program rektora ).

2/ Vyplňte úvodní list (žlutá pole jsou povinná), klikněte na uložit.

3/ V záložce "Program rektora - návrh" klikněte na UPRAVIT a vyplňte všechna pole.

4/  V záložce "Rozpočet", vyplňte rozpočet,uveďte stručné zdůvodnění předpokládaných nákladů a rozdělení stipendia na pololetí.

5/ V záložce "Schvalování" uzavřete návrh a vytiskněte. 

6/ Návrh podepsaný navrhovatelem a vedoucím diplomové práce doručte na Odbor výzkumu rektorátu MU  do konce soutěžní lhůty. (kontaktní osobou je Mgr. Jana Hájková)

 


nahoru