| | | |


Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků

Cílem je podpořit úspěšné dokončení/“upgrade“ mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který s vysokou pravděpodobností přinese úspěch v Pilíři II. nebo v jakémkoliv pokračujícím hodnocení výzkumu v ČR.

Maximální limit na jeden projekt bude 1 mil. Kč na 1 projekt, s přihlédnutím k finanční náročnosti oboru. Doba trvání projektu je 1 rok.

Výzva 2 – 3 x ročně.

 

SOUTĚŽ PRO ROK 2017

Pravidla soutěže jsou k dispozici zde.

Postup při podávání přihlášky

1/ Založte návrh projektu v ISEPu (lze zvolit zvolit šablonu v kolonce "Nový návrh", předvyplní se některé údaje).

2/ Vyplňte úvodní list (žlutá pole jsou povinná), klikněte na uložit.

3/ V záložce "Návrh" klikněte na "UPRAVIT" a vyplňte pole "Popis výsledku". Popište:

- jakého výsledku má být dosaženo

- potenciál výsledku uspět v kvalitativním hodnocení výzkumu

- v jaké fázi rozpracovaností se výsledek nachází

- co je nutné udělat pro jeho dokončení

4/  V záložce "Rozpočet", vyplňte rozpočet, uveďte stručné zdůvodnění předpokládaných nákladů.

5/ Do záložky "Dokumenty" vložte životopis navrhovatele a další relevantní přílohy (maniskript, článek v revizi, příslib nakladatele, apod.).

6/ V záložce "Schvalování" uzavřete návrh a vytiskněte (tlačítko "návrh úprojektu").

7/ Vytiskněte evidenční záznam návrhu projektu a zajistěte podpisy, popř. spusťte elektronické schvalování (dle zvyku na HS)

8/ Podepsaný návrh projektu, životopis a evidenční záznam návrhu z ISEP doručte 1x na Odbor výzkumu rektorátu MU  nejpozději 31.10.2016 (kontaktní osobou je Mgr. Jana Hájková)


2.výzva

Termíny pro 2. výzvu

!!!! VÝZVA BYLA PŘEDČASNĚ UKONČENA K 23.3.2017 KVŮLI VYČERPÁNÍ ALOKOVANÝCH ZDROJŮ. !!!

  • vyhlášení soutěže: 4. 2. 2017
    termín pro podání žádostí o podporu: průběžně od 4. 2. 2017 do 31. 5. 2017
  • Žádosti budou hodnoceny a podpora bude udělována průběžně během celého období pro podávání žádostí až do výše disponibilních prostředků.

Výsledky 2. výzvy

Podpora bude udělena následujícím projektům:

Název

Navrhovatel

HS

Casein Kinase 1 is a Therapeutic Target in Chronic Lymphocytic Leukemia

Janovská Pavlína, Mgr.

PřF

Finalizing project "Maternal auxin supply mediates early embryo patterning in Arabidopsis" for Nature Plants

Robert Boisivon Hélene, Ph.D.

CEITEC

From protein sequence to NMR structure in a matter of days using CHAINS/Rosetta

Tripsianes Konstantinos, Ph.D.

CEITEC

Syntéza analogů forskolinu

Švenda Jakub, Mgr. PhD.

PřF

Genome-wide analyses of a “non-canonical” cyclin-dependent kinase (CDK)

Dalibor Blažek, Ph.D.

CEITEC

 


1. výzva

Termíny pro 1. výzvu

  • vyhlášení soutěže: 1. 9. 2016  
  • termín pro podání žádostí o podporu: 31. 10. 2016
  • hodnoticí lhůta: 1. 11. – 30. 11. 2016
  • vyhlášení výsledků: 1. 12. 2016
  • zahájení realizace: 1. 1. 2017

Výsledky 1. výzvy

Podpora bude udělena následujícím projektům:

Název

Navrhovatel

HS

Electoral Violence in the Western Balkans: From Voting to Fighting and Back

Mochťak Michal, Mgr. et Mgr. Ph.D.

FSS

Publikace výsledků z nových dat v oblasti ICT bezpečnosti

Šmahel David, prof. PhDr. Ph.D.

FSS

Popis nově identifikovaného mechanizmu sekrece a parakrinní signalizace Wnt ligandů v průběhu embryogeneze centrální nervové soustavy savců

Kaiser Karol, Mgr.

PřF

Příprava a vydání zahraniční monografie věnované dialogickému vyučování

Šeďová Klára, doc. Mgr. Ph.D.

FF

Bariéry mobility pracovních sil v Evropě

Guzi Martin, Mgr. Ph.D.

ESF

 Text vyhlášení výsledků je k nahlédnutí zde.

 

 

 


nahoru