| | | |


Soutěž 2018

Výsledky soutěže pro rok 2017

Projekty navržené k financování:

NÁZEV

NAVRHOVATEL

ZAPOJENÁ HS

ROZPOČET

Prameny novověké vědy

Špelda Daniel, doc. PhDr. Ph.D.

FF/PřF/PdF

4 909 065 Kč

Computational chemistry for Wnt signaling pathway

Bryja Vítězslav, doc. Mgr. Ph.D.

PřF/CEITEC

 

4 960 103 Kč

Manipulativní techniky propagandy v době internetu

Mareš Miroslav, prof. JUDr. PhDr. Ph.D.

FSS/FI/PrF

4 947 070 Kč

Optimalizace cílené terapie kolorektálního karcinomu ovlivňováním účinnosti penetrace a cytotoxicity regulátorů buněčných signalizací

Navrátilová Jarmila, Mgr. Ph.D.

PřF/FI/CEITEC

 

4 983 233 Kč


nahoru