| | | |


Soutěž 2015

Výsledky soutěže projektů s počátkem řešení 2015

Podporu získaly následující mezioborové výzkumné projekty s dobou řešení 3 roky:

 

Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

s kolektivem spoluřešitelů Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty

 

Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

s kolektivem spoluřešitelů z Filozofické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky

 

Pokročilé hybridní metody studia transportních procesů v proteinech a jejich využití v designu biokatalyzátorů

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

s kolektivem spoluřešitelů z Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky

 

Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích

doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

s kolektivem spoluřešitelů z Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty

 

Development of new MUS81 nuclease inhibitors as chemical biology probe with clinical progression

doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

s kolektivem spoluřešitelů z Lékařské fakulty, Fakulty informatiky, Přírodovědecké fakulty a CEITEC

 

 


nahoru