| | | |


Výsledky podpořených projektů s počátkem řešení 2014

Mezioborové výzkumné projekty s dobou řešení 3 let získali:

 

Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky

doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

s kolektivem spoluřešitelů z Fakulty sociálních studií, Fakulty informatiky, Právnické fakulty a Ústavu výpočetní techniky

 

 

CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood

prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

s kolektivem spoluřešitelů z Přírodovědecké fakulty, Fakulty sociálních studií a Institutu biostatistiky a analýz

 

 

Automatizovaná analýza elektronmikroskopických snímků pro použití v biologii a medicíně

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

s kolektivem spoluřešitelů z Fakulty informatiky, Lékařské a Přírodovědecké fakulty

 

 

Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

s kolektivem spoluřešitelů z CEITECu, Přírodovědecké fakulty a Ústavu výpočetní techniky


nahoru