| | | |


Výsledky podpořených projektů s počátkem řešení 2013

Mezioborové výzkumné projekty s dobou řešení 3 let získali:

Název projektu

Hlavní řešitel

Zapojená HS
Bioanalytical Cell and Tissue Authentication using Physical Chemistry Methods and Artificial Intelligence

 Aleš Hampl                               

LF/PřF

High-throughput screening of compound libraries aimed on discovery of novel inhibitors of the FGFR/ERK MAP kinase signaling

Pavel Krejčí

PřF/FI

Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost

Břetislav Dančák

FSS/PřF

Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace

Marie Vítková

PdF/LF/FF

Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy

Jiří Špalek

ESF/FSS

 

 

 Závěrečné hodnocení:

V 18. května 2016 proběhl závěrečný seminář, kde řešitelé představili výsledky historicky prvních mezioborových výzkumných projektů GAMU. Rada programu udělila projektům konečné hodnocení.

Projekt

Řešitel

Hodnocení

High-throughput screening of compound libraries aimed on discovery of novel inhibitors of the FGFR/ERK MAP kinase signaling

Pavel Krejčí

A

Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy

Jiří Špalek

B

Bioanalytical Cell and Tissue Authentication using Physical Chemistry Methods and Artificial Intelligence

Aleš Hampl

B

Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace

Marie Vítková

A

Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost

Břetislav Dančák

A

Legenda:

A             Vynikající projekt s výsledky mezinárodního významu, výrazně posouvající vědeckou úroveň zahrnutých oborů a celé univerzity

B             Dobrý až velmi dobrý projekt s výsledky výrazně přesahujícími průměr výzkumu na univerzitě

C             Průměrně řešený projekt omezeně prospívající zahrnutým oborům avšak s malým významem pro celou univerzitu

D             Podprůměrně řešený projekt se slabými výsledky bez výraznějšího významu pro zahrnuté obory

Odkaz na článek na online.muni.

 

 


 

 


 

 


nahoru