| | | |


Individuální projekty hraničního výzkumu

Základním cílem programu, který vychází z principů ERC, je rozšíření vědecké základny schopné dosahovat vynikajících, mezinárodně konkurenceschopných vědeckých výsledků a získávat prestižní individuální projekty.

Podpora bude směřovat mimořádně talentovaným a motivovaným vědcům a jejich týmům s originálními a vysoce inovativními, často rizikovými projekty, reálným potenciálem ovlivnit příslušný obor a výrazně se prosadit na mezinárodní úrovni. U úspěšných navrhovatelů projektů by měl být zřetelný potenciál uspět v soutěži o ERC nebo podobně prestižní individuální granty.

Maximální výše podpory je 3 mil. Kč na jeden projekt. Délka trvání projektů je 2 – 3 roky. Maximální výše podpory na 1 rok je 1 mil. Kč.

Předpokládáme podporu 1 – 2 nejlepších návrhů ročně, v závislosti na výši IP a čerpání v ostatních kategoriích PPV.

SOUTĚŽ PRO ROK 2017

V první výzvě pro rok 2017 uspěly následující projekty:

 

Pravidla soutěže jsou k dispozici zde.

 The Guide for applicants in English is avaible here.

Harmonogram pro rok 2017

  • vyhlášení soutěže: 1. 9. 2016
  • termín pro podání žádostí o podporu: 31. 10. 2016
  • lhůta pro hodnocení: 1. 11. 2016 – 23. 12. 2016
  • vyhlášení výsledků: nejpozději 23. 12. 2016
  • zahájení realizace: 1. 1. 2017

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ NÁVRHU

1/ založte návrh projektu v ISEPu (lze zvolit zvolit šablonu v kolonce "Nový návrh", předvyplní se některé údaje).

2/ Do záložky Dokumenty nahrejte vyplněný formulář návrhu a životopis navrhovatele.

3/ Vyplňte záložku Rozpočet.

4/ V záložce "Schvalování" uzavřete návrh, vytiskněte s evidenčními záznamy 3a, 3b a nechte podpisem schválit na úrovni HS.

5/ V tištěné podpobě doručte na OV RMU podepsaný Návrh projektu, životopis navrhovatele a evidenční záznamy z ISEP a to nejpozději 31.10.2016 (kontaktní osobou je Mgr. Jana Hájková)

 

Formulář návrhu.

 Proposal form.

 


nahoru