| | | |


Program podpory výzkumu

Cílem programu podpory výzkumu (dále jen PPV) na MU je posílení kvality a prestiže výzkumné práce, vyšší úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních prestižních grantů a stimulace mezioborového inovativního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou.

Rektor MU vyhlašuje soutěž o podporu projektů v těchto kategoriích:

 

Více informací o aktuální soutěži naleznete v Pravidlech programu podpory výzkumu.

 

 

SAB - Poradní panel VaV - MU Science Advisory Board

 

Výroční zpráva za rok 2013 - 2015.

 

 


nahoru