| | | |


Detail Aktuality

Newsletter Odboru výzkumu

3.11.2016

Českou verzi Newsletteru naleznete zde.

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/32243207/61975469/Newsletter_2016_08.pdf

Z obsahu Newsletteru vybíráme:

  • GAMU - Programy podpory výzkumu - počty podaných návrhů
  • TAČR - Epsilon - úspěšně podpořené projekty z MU
  • Informace o proběhlých akcích - ISAB MU, Grantsweek 2016

 

English version of the Research Office Newsletter can be found here.

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/32243207/61975469/Newsletter_2016_08_EN.pdf

Newsletter Highlights:

  • GAMU - Research Support Programme - the number of submitted proposals
  • TAČR - Epsilon - successfully supported projects at MU
  • Information about past events – ISAB MU, Grantsweek 2016

 

Ing. Michaela Ambrožová, 03.11.2016 13:46

 


nahoru