| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení soutěží GAMU

31.8.2016 Grantová agentura MU vyhlašuje soutěže pro rok 2017 v následujících kategoriích:

Specifický vysokoškolský výzkum

 • Kategorie A - Studentské výzkumné projekty
 • Kategorie B - Studentské vědecké konference

Program rektora

 • Kategorie D - Podpora tvorby studentských časopisů

Program podpory výzkumu

 • Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků
 • Kategorie F - Podpora přípravy mezinárodních grantů
 • Kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty
 • Kategorie H - Individuální projekty hraničního výzkumu (projekty „high risk/ high gain)

 

Důležité dokumenty:

Specifický výzkum - Vyhlášení soutěže, Pravidla

Program rektora - Vyhlášení soutěže, Pravidla

Program podpory výzkumu - Vyhlášení soutěže, Pravidla (na str. 6 došlo k doplnění povinných příloh - změna oproti předběžně zveřejněným pravidlům 23. 8. 2016)

Formuláře návrhů projektů:

Kategorie A, B, C, D, E a F  - formulář návrhu se vyplňuje elektronicky přímo v ISEP

Kategorie G - návrh projektu

Kategorie H - návrh projektu

 

Více informací naleznete na stránkách Odboru výzkumu RMU.

Projektová podpora: Jana Hájková (Program rektora, Program podpory výzkumu) a Michaela Ambrožová (Specifický výzkum).


Grant agency of MU opens calls for proposals for 2017 in following categories:

 Specific research

 • Category A - Student research projects
 • Category B - Student research conferencies

Rector´s programme

 • Category D - Student magazines

Research support programme (Guidlines in englishhere)

 • Category E - Excellent results
 • Category F - International grants support
 • Category G - Interdisciplinary research grants
 • Category H - Individual high risk/high gain projects

Proposal forms:

Proposal forms for categories A, B, C, D, E and F are filled in eletronically in ISEP.

Category G - proposal form

Category H - proposal form

More information you can find on web page of Research office MU.

Project support: Jana Hájková (Category C - H) a Michaela Ambrožová (Category A,B).

Mgr. Jana Hájková, 31.08.2016 09:20

 


nahoru