| | | |


Detail Aktuality

Grants Week 2017

29.6.2017 Odbor Výzkumu RMU Vás zve ve dnech 11. – 13. října 2017 na vícedenní vzdělávací akci Grants Week.

Letošní Grants Week  navazuje na úspěch předchozích dvou ročníků. Cílem akce je poskytnout výzkumníkům i pracovníkům administrativní podpory na MU přehled poskytovatelů národních i mezinárodních výzkumných grantů  (GAČR, TAČR, MŠMT - INTER-EXCELLENCE, Evropská komise – H2020).

Program nabídne pohled a zkušenosti úspěšných řešitelů a hodnotitelů projektových návrhů a představí vybraná průřezová témata jako např. duševní vlastnictví  a nebo řešení etických otázek v  projektech.

Jako key note speaker vystoupí evropsky uznávaný lektor Dr. Sean McCarthy, který byl zapojen do přípravy více než 150 projektů financovaných z rámcových programů EU. Sean McCarthy dokáže jako jeden z mála jasně a jednoduše vysvětlit, jak připravit kvalitní projektový návrh a uspět v současném programu pro výzkum a inovace EU, Horizont 2020.

Akce proběhne v anglickém jazyce. Předběžný program naleznete zde.

 

The Research Office MU would like to invite you to the educational event Grants Week which is planned for 11 - 13 October 2017.

This year's Grants Week builds on the success of the two previous events. The aim of the Grants Week is to provide MU researchers and administration staff with an overview of national and international grant providers (GAČR, TAČR, MEYS - INTER-EXCELLENCE, European Commission - H2020).

The program will offer experience of successful grant holders, project proposal evaluators and present selected cross-cutting topics such as intellectual property and ethical issues in research projects.

The Grants Week’s keynote speaker is Dr. Sean McCarthy, a renowned European lecturer who has been involved in the preparation of more than 150 projects funded by EU Framework Programs. His unique gift is to clearly and simply explain how to prepare a competitive project proposal step-by-step and succeed in the current EU Research and Innovation Program, Horizon 2020.

The event will be in English. The draft program can be found here.

Bc. Eva Ptáčková, 29.06.2017 15:23

 


nahoru