| | | |


Všechny aktuality a výzvy

  • 16.1.2013 Druhá veřejná soutěž TA ČR Omega vyhlášena

    16. 1. 2013 byla vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Soutěž potrvá do 6. března. …


  • 15.11.2012 Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu do 7RP

    30.11. 2012 pořádá RKO Jižní Morava ERA seminář „Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu do 7RP“. Seminář bude informovat účastníky o základních parametrech 7. RP, o podmínkách účasti a tématech projektů v 7.RP. Dále se bude lektor zabývat problematikou skladby projektových návrhů, harmonogramem přípravy projektu, strukturou projektové žádosti, jednotlivými kapitolami žádosti, finalizací a odevzdávání projektové žádosti (EPS) a vyjednávání s Evropskou komisí. Součástí kurzu budou i praktické ukázky z této problematiky. …


  • 24.10.2012 Seminář HORIZON 2020

    14.11. 2012 pořádá RKO Jižní Morava ERA ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář HORIZON 2020. Seminář seznámí účastníky z řad akademické i podnikatelské sféry s novým rámcovým programem Evropské unie a je určen především pro VaV pracovníky, kteří se chtějí aktivně zapojit do rámcových programů EU. …nahoru