| | | |


Všechny aktuality a výzvy

 • 18.2.2013 Management projektů 7. rámcového programu

  RKO Jižní Morava pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR informační den na téma Management projektů 7. rámcového programu. Akce se uskuteční 26. března 2013 na Útvaru transferu technologií, VUT, Kounicova 67a, Brno. …


 • 12.2.2013 Nominace na Ceny za výzkum

  Máte ve svém okolí kolegu, který by za svou vědecko-výzkumnou činnost zasloužil uznání celé akademické obce Masarykovy univerzity? …


 • 7.2.2013 Vyhlášení výsledků - MOBILITY

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo seznamy schválených společných česko-německých a česko-argentinských výzkumných projektů. …


 • 5.2.2013 Evropská komise hledá experty do poradních skupin programu HORIZON 2020

  Evropská komise hledá experty do poradních skupin k novému rámcovému programu HORIZON 2020, výzva je otevřena do 6. března 2013. Výzva bude otevřena po celé období trvání H2020, ale přihlášky expertů, kteří se přihlásí do 6. března 2013, budou brány v potaz při ustavení prvních poradních skupin H2020. (Přihlášky po tomto datu budou zvažovány po skončení mandátu jednotlivých skupin.) …


 • 23.1.2013 Výsledky GA ČR

  Grantová agentura ČR vyhlásila výsledky veřejné soutěže s počátkem řešení 1.2.2013 …


 • 22.1.2013 Výsledky VES 13 - COST CZ, EUREKA CZ, EUPRO II, INGO II

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých webových stránkách výsledky veřejných soutěží programů COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF) a INGO II (LG), podávaných v září 2012. …


 • 17.1.2013 "IMI Info Day" v Praze

  31.1. 2013 proběhne v Praze "IMI info Day", který poskytne informace o dotačním programu IMI (Inovative Medicines Initiative), otevřených a plánovaných výzvách programu a seznámí účastníky s procesy podání žádosti a vyhledávání vhodných partnerů (IMI partnering tool). Výzvy programu IMI pokračují až do konce roku 2014. …


 • 17.1.2013 Výsledky výzvy - aktivita MOBILITY 2013-2014

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo seznamy schválených společných česko-polských, česko-rakouských a česko-francouzských výzkumných projektů. …nahoru