| | | |


Všechny aktuality a výzvy

  • 10.9.2013 Management projektů 7. rámcového programu

    Technologické centrum AV ČR uspořádá seminář Management projektů 7. RP, který je věnován administrativním, finančním a právním otázkám, se kterými se příjemci grantu mohou setkat jak při realizaci projektů, tak po jejich skončení. …


  • 18.6.2013 Promoce

    Promoce absolventů doktorských studijních programů dne 8. 11. 2013 …nahoru