| | | |


Všechny aktuality a výzvy

 • 29.3.2018 TA ČR - 4. VS programu Epsilon

  V rámci programu TA ČR Epsilon aktuálně probíhá 4. veřejná soutěž. Návrhy je možné podávat do 12. 4. …


 • 3.1.2018 TA ČR - GENDER-NET Plus Joint Call 2017

  TA ČR vyhlásil další společnou mezinárodní výzvu GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund. Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi. Termín pro podání zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je 1. března 2018. …


 • 19.12.2017 GAČR nová soutěž - EXPRO

  GAČR vyhlásí v roce 2018 novou soutěž pro projekty excelence v základním výzkumu EXPRO. …


 • 3.11.2017 Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlásilo výběrové dotační řízení pro rok 2018

  Jedná se o poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven. …nahoru