| | | |


Detail Aktuality

Newsletter Odboru výzkumu

30.6.2016

Českou verzi Newsletteru naleznete zde.

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/32243207/61975469/Newsletter_2016_05.pdf

Z obsahu Newsletteru vybíráme:

  • Další přijaté projekty v H2020
  • Výroční zpráva Grantové agentury MU za období 2013 – 2015
  • Přehled plánovaných výzev
  • Aktivity na podporu doktorského studia na MU

 

English version of the Research Office Newsletter can be found here.

https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/32243207/61975469/Newsletter_2016_05_EN.pdf

Newsletter Highlights:

  • New successful H2020 projects
  • Annual Report of the Grant Agency MU 2013 – 2015
  • Forthcoming calls
  • Activities supporting the doctoral studies at MU

Ing. Michaela Ambrožová, 30.06.2016 07:56

 


nahoru