| | | |


Detail Aktuality

H2020 - aktuální informace

11.9.2015 Zveřejněny předběžné verze většiny pracovních programů na období 2016-2017, zajímavé akce k H2020.

Pracovní programy 2016-17

Evropská komise zveřejnila předběžné verze většiny pracovních programů na období 2016-2017, které jsou k dispozici zde. Oficiální vyhlášení výzev se očekává v říjnu 2015 a všechny relevantní dokumenty budou zveřejněny na webových  stránkách Horizon 2020 a Účastnickém portálu.

Akce k H2020 (TC AV ČR)

  • Seminář Informační a komunikační technologie 2016-17 v programu Horizont 2020

Technologické centrum a OKO-IST organizují 2. října 2015 informační seminář za účasti zástupce Evropské komise Informační a komunikační technologie v programu Horizont 2020 – představení pracovního programu 2016-17. Cílem semináře je představit výzvy v oblasti ICT a zprostředkovat zkušenosti úspěšných řešitelů H2020 projektů a expertních hodnotitelů.

Předběžný program informačního semináře naleznete zde.

Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím registračního formuláře do naplnění kapacity konferenční místnosti. Jednacím jazykem je angličtina, tlumočení nebude zajištěno.

  • Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. září 2015 od 10 hodin seminář na téma Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie. Seminář je určen pro projektové manažery, pracovníky grantových oddělení i pro vědeckovýzkumné pracovníky, kteří se účastní/mají zájem o účast v projektech Marie Skłodowska-Curie.

Podrobné informace včetně programu a registračního formuláře jsou zveřejněny na webu h2020.cz.

  • Národní informační den ke společenským výzvám SC2 a SC5

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze organizuje Národní informační den programu H2020 ke společenským výzvám SC2 (Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika) a SC5 (Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny), který  se uskuteční 8. října 2015 od 9:30 (registrace od 9:00).

Bližší informace o připravovaném informačním dni včetně odkazu na registrační formulář naleznete v přiloženém předběžném programu nebo zde: http://www.h2020.cz/cs/obecne-akce/narodni-informacni-den-ke-spolecenskym-vyzvam-sc2-a-sc5.

Mgr. Ida Součková Olšová, 11.09.2015 10:52

 


nahoru