| | | |


Detail Aktuality

Seminar for SoMoPro 3 Applicants

9.9.2015 Information seminar for SoMoPro 3 applicants will be held on 1 and 6 October 2015.

Language of the seminar is English. Content of both seminars will be identical. 

Dates:

1 October 2015, 9:00

6 October 2015, 14:00

 

Address of the venue:

South Moravian Region, Žerotínovo nám. 3, Brno, room no. 240

 

Detailed information including registration form is published at the website of JCMM.The registration will be open until 29 September. Applicants are encouraged to submit their questions regarding the call via the registration form. 

 


  

Seminář pro žadatele o granty SoMoPro 3

Ve dnech 1. 10. a 6. 10. pořádá Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu informační seminář pro žadatele o grant z programu SoMoPro 3.

Seminář proběhne v anglickém jazyce. Obsah semináře bude v obou termínech totožný.

 

Datum konání:

1. října 2015, 9:00 hod.

6. října 2015, 14:00 hod.

Adresa:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, Brno, místnost 240.

 

Podrobné informace včetně registračního formuláře naleznete na webu JCMMRegistrace bude otevřená do 29. září 2015. Prostřednictvím registračního formuláře je možné zaslat poskytovateli dotazy týkající se podmínek výzvy.

Mgr. Radka Martincová, 09.09.2015 13:56

 


nahoru