| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení třetí veřejné soutěže TAČR - Omega

15.5.2015 Technologická agentura ČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž v programu Omega.

Program Omega je zaměřen na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje. O projekty se mohou ucházet výzkumné organizace a podniky, samostatně či ve spolupráci.

Soutěžní lhůta začíná 15.5. 2015 a končí 30.6. 2015.

Podrobné informace naleznete zde.

Mgr. Jana Unčovská, 15.05.2015 09:43

 


nahoru