| | | |


Detail Aktuality

GA ČR - Seminář Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd

14.4.2015

GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“.

Společenské a humanitní vědy patří mezi jeden z pěti vědních oborů, jehož projekty základního výzkumu jsou prostřednictvím Grantové agentury ČR účelovou formou podporovány. Ačkoliv míra společenského významu a přínosu oborů společenských a humanitních věd je v obecné rovině nezpochybnitelná, objevují se občasné nejasnosti ohledně různé kvality jejich výstupů a možností jejich hodnocení.
Nastavení pravidel pro uznatelné výstupy, která vzniknou na základě diskuse široké vědecké obce, je proto velice žádoucí a vhodné. Seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“ by měl být proto významným příspěvkem k tomuto tématu a východiskem další diskuse.

Seminář se koná 20. května 2015 v 10 hodin ve velkém přednáškovém sále (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu se je třeba na něj registrovat zde.

Detailní program semináře a také anotace k jednotlivým přednáškám a charakteristiky přednášejících nadete na stránkách GAČR zde.

 

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 14.04.2015 11:21

 


nahoru