| | | |


Detail Aktuality

GA ČR - Upozornění na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů

16.3.2015

Je třeba odborné spolupracovníky juniorských projektů uvádět jmenovitě?

Pro soutěž juniorských projektů se zahájením v roce 2016 je třeba respektovat aktuální zadávací dokumentaci vydanou na základě schválených změn této skupiny grantových projektů. Z příslušných ustanovení zadávací dokumentace (zejména z ustanovení článku 3.1. odst. (6), (10) a (11), článku 3.2. odst. (7) a článku 4.3 odst. (2) a (3)) vyplývá, že pro podání návrhu uchazečem a zejména pro zajištění hodnocení odborné úrovně hodnoticími panely a oborovými komisemi, je třeba v návrhu projektu odborné spolupracovníky uvádět jmenovitě (jsou to nejméně dva pracovníci působící v oblasti základního výzkumu, kteří spoluvytvářejí tým).

Informace k dispozici také na stránkách GA ČR zde.

 

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 16.03.2015 08:03

 


nahoru