| | | |


Detail Aktuality

GA ČR - reakce předsednictva na připomínky oborových komisí

12.1.2015

Na výjezdní zasedání GA ČR, které se uskutečnilo 1. a 2. 12. 2014, byli přizváni čelní představitelé Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR, České konference rektorů, Rady vysokých škol, vědecké rady GA ČR, kontrolní rady GA ČR a oborových komisí GA ČR. Jedním z bodů programu zasedání bylo projednání připomínek, které na základě podnětů z jednotlivých panelů shromáždili předsedové oborových komisí. Reakce předsednictva na připomínky je uvedena v přiloženém dokumentu.

Více info na stránkách GA ČR zde.

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 12.01.2015 18:18

 


nahoru