| | | |


Detail Aktuality

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje - strategie chytré specializace

1.10.2014 21. 10. 2014 se konal ve spolupráci Jihomoravského inovačního centra a realizačního týmu projektu RKO Jižní Morava informační den Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje - strategie chytré specializace.

RIS3 - strategie inteligentní specializace (smart specialization strategy) je nový koncept v rámci Evropské unie, který bude využit při čerpání prostředků strukturálních fondů EU v období 2014 – 2020, vazba na regionální strategii je důležitá také pro některé typy výzev v rámci H2020.

Prezentaci naleznete zde.

Mgr. Ida Součková Olšová, 01.10.2014 06:59

 


nahoru