| | | |


Detail Aktuality

GA MU - Vyhlášení soutěže Specifický výzkum a Program rektora pro rok 2015

16.9.2014 Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil nový ročník soutěže studentských projektů Specifického vysokoškolského výzkumu a Programu rektora řídící se Směrnicí MU č. 6/2012.

V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu jsou vyhlášeny typy projektů:

  • kategorie A - podpora grantových projektů specifického výzkumu
  • kategorie B - podpora organizace studentských vědeckých konferencí

V rámci Programu rektora jsou vyhlášeny typy projektů:

  • kategorie C - podpora vynikajících diplomových prací
  • kategorie D - podpora tvorby studentských časopisů

Text vyhlášení soutěže je zveřejněný zde.

 

Pravidla podpory projektů Specifického výzkumu pro rok 2015 upravuje aktualizovaná Příloha č. 1. Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách OV RMU.

Pravidla podpory projektů Programu rektora pro rok 2015 upravuje aktualizovaná Příloha č. 2. Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách OV RMU.

 

Soutěžní lhůta obou soutěží začíná 17.9.2014 a končí 31.10.2014. Návrhy projektů se podávají prostřednictvím elektronického prostředí ISEP.

Ing. Soňa Váleková, 16.09.2014 13:02

 


nahoru