| | | |


Detail Aktuality

CZ02 - vyhlášení 1. výzvy Malého grantového schématu

27.5.2014 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II EHP fondy 2009 - 2014.

Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů.

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. 5. 2014 a končí dnem 28. 7. 2014. Veškeré podrobnosti a zadávací dokumentaci naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Kontaktní osobou na RMU je Ing. Soňa Váleková.

Ing. Soňa Váleková, 27.05.2014 11:24

 


nahoru