| | | |


Detail Aktuality

MŠMT - Vyhlášení výsledků soutěže aktivity MOBILITA-FRANCIE 2014-2015 a seznam projektů MOBILITA-FRANCIE 2013-2014 podpořených v druhém roce řešení

20.2.2014 MŠMT zveřejňuje seznam společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015 schválených pro udělení podpory z veřejných prostředků a konkrétní výši podpory v roce 2014 pro schválené projekty s dobou řešení 2013-2014.

Dne 20. ledna 2014 proběhlo v Praze zasedání smíšené česko-francouzské komise pro vědeckotechnickou spolupráci k programu BARRANDE.

Na základě návrhů projektů doručených ve výzvě k podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITA-FRANCIE 2014-2015  a s ohledem na výsledky jejich odborného hodnocení vybrala smíšená komise ze 72 způsobilých návrhů projektů 13 projektů, které v partnerských státech obdrží podporu z veřejných prostředků pro rok 2014. 

Smíšená komise zároveň potvrdila, že 11 schválených společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2013-2014 obdrží v partnerských státech podporu z veřejných prostředků rovněž pro 2. rok své implementace. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá řešitelům schválených společných projektů v termínu březen/duben 2014 rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory, a to ve výši schválené smíšenou komisí.

Seznam projektů s dobou řešení 2013-2014 podpořených v druhém roce implementace a seznam schválených projektů pro období 2014-2015 najdete zde.

Mgr. Alice Navrátilová, PhD., 20.02.2014 09:48

 


nahoru