| | | |


Detail Aktuality

Ministerstvo zdravotnictví - koncepční dokumenty VaV na léta 2015 - 2022 schváleny

13.2.2014

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 22. ledna 2014 schválila vláda ČR dva koncepční dokumenty výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022, a to „Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022“ a „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022“. Jedná se o základní koncepční materiály vymezující způsob poskytování finanční podpory z veřejných zdrojů (účelová a institucionální podpora) v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

Podrobnější informace a plné znění obou výše zmíněných dokumentů („Koncepce“ a „Programu“) jsou k dispozici zde.

Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, 13.02.2014 08:52

 


nahoru