| | | |


Detail Aktuality

Ceny rektora MU 2014

8.1.2014 Termín podání návrhů do 28.2.2014

Soutěž je vyhlášena v následujících kategoriích:

a) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin

b) Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů

c) Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů

d) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon

e) Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin

f) Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci

g) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem (Cena J. G. Mendela)

h) Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu

i) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let

j) Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

 

Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 2/2014 Statut Ceny rektora Masarykovy univerzity

 

Návrhy na ocenění v kategoriích a), d) a e) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru pro akademické kvalifikace a kvalitu RMU, k rukám Mgr. Pavly Oplatkové.

Návrhy na ocenění v kategorii b) a f) prosím předávejte fakultním oddělením pro doktorské studium.

Návrhy na ocenění v kategorii c) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Studijního odboru RMU, k rukám Mgr. Martiny Vlkové, MPA.

Podepsané nominační listy pro  kategorii g) až j) jsou rektorovi předkládány prostřednictvím Odboru výzkumu RMU, k rukám Ing. Soni Válekové.

 

Mgr. Dominika Hobzová, 08.01.2014 07:10

 


nahoru