| | | |


Detail Aktuality

TAČR - NOVÝ PROGRAM EPSILON

2.1.2014

Dne 18.12. 2013 byl vládou ČR schválen Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Poskytovatelem podpory bude TAČR. Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Program EPSILON přímo navazuje na postupně končící programy ALFA a TIP.

Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015.

Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 9 690 mil. Kč.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách TAČR.

Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, 02.01.2014 09:53

 


nahoru