| | | |


Detail Aktuality

Informační dny k prvním výzvám H2020

14.10.2013 Technologické centrum AV ČR organizuje informační dny, které přinesou aktuální informace k příležitostem výzkumu v evropském programu Horizon 2020 (H2020).

Informační den pro společenské a humanitní vědy k prvním výzvám H2020

Ve středu 23. října 2013 se v budově FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 od 15:30 koná informační seminář pro výzkumníky společenskovědních a humanitních oborů, na kterém bude představen program Horizont 2020 a první výzvy šesté společenské výzvy  "Evropa v měnícím se světě - Inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti". Seminář pořádá Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s FSV UK a FHS UK.

Program semináře najdete zde.

Akce je určená především pro akademické pracovníky a doktorandy se zájmem o programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 

Národní informační den H2020 - Societal challenges Climate action, Bioeconomy

31. října 2013 se v budově České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, Praha 6 uskuteční národní informační den pořádaný Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, který přinese aktuální informace k příležitostem výzkumu v evropském programu Horizon 2020 (H2020), specificky ve společenských výzvách "Climate action, environment, resource efficiency and raw materials" a "Food security, sustainable agriculture, marine research and the bio-economy". Součástí programu bude též informace o podpoře excelentního výzkumu v H2020 prostřednictvím grantů Evropské výzkumné rady (ERC) a možnosti, které přináší programy na podporu mobility vědců - akce  Marie Sklodowska-Curie. Účastníci budou mít příležitost seznámit se se zkušenostmi úspěšných řešitelů projektů rámcového programu a dozví se také, jak se změní pravidla účasti.

Více informací naleznete zde.

Mgr. Ida Součková Olšová, 14.10.2013 15:09

 


nahoru