| | | |


Detail Aktuality

GA MU - Vyhlášení soutěže Specifický vysokoškolský výzkum a Program rektora

17.9.2013 Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil nový ročník soutěže studentských projektů Specifického vysokoškolského výzkumu a Programu rektora na základě Směrnice MU č. 6/2012. Soutěžní lhůta obou soutěží začíná 18.9.2013 a končí 31.10.2013.

V rámci Specifického výzkumu jsou vyhlášeny typy projektů:

  • kategorie A - podpora grantových projektů specifického výzkumu
  • kategorie B - podpora organizace studentských vědeckých konferencí

V rámci Programu rektora jsou vyhlášeny typy projektů:

  • kategorie C - podpora vynikajících diplomových prací
  • kategorie D - podpora tvorby studentských časopisů

Text vyhlášení soutěže je zde.

 

Pravidla podpory projektů Specifického výzkumu pro rok 2014 upravuje aktualizovaná Příloha č. 1. Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách OV RMU.

Pravidla podpory projektů Programu rektora pro rok 2014 upravuje aktualizovaná Příloha č. 2. Podrobnější informace jsou dostupné na stránkách OV RMU.

Ing. Soňa Váleková, 17.09.2013 11:27

 


nahoru