| | | |


Detail Aktuality

Norské fondy - Česko-norský výzkumný program

22.5.2013 Nabídka pomoci při vyhledání vhodných projektových partnerů v Norsku.

Technologické centrum AV ČR, ve spolupráci s norskými partnery mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, nabízí českým zájemcům o zapojení do Česko-norského výzkumného programu bezplatnou pomoc při vyhledání vhodných projektových partnerů v Norsku.

V případě zájmu o více informací neprodleně kontaktujte Idu Součkovou Olšovou (deadline pro zaslání stručného nástinu projektu je 3. 6. 2013).

 

Tento nástin projektu, který je třeba vypracovat v angličtině, bude následně prostřednictvím TC AV ČR nabídnut norským institucím k nezávaznému posouzení. Nástin projektu není projektovou přihláškou, ale je určen pouze pro účely vyhledání norského partnera pro účast v programu. Předložení společného projektového návrhu, v závislosti na odezvě potenciálních norských partnerů, by přicházelo do úvahy až jako další krok.

Mgr. Ida Součková Olšová, 22.05.2013 10:30

 


nahoru