| | | |


Detail Aktuality

Druhá veřejná soutěž TA ČR Omega vyhlášena

16.1.2013 16. 1. 2013 byla vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Soutěž potrvá do 6. března.

Podrobné informace zadavatele včetně zadávací dokumentace naleznete na těchto webových stránkách: http://www.tacr.cz/cs/obsah/program-omega/druh-ve-ejn-sout

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

Metodický list k výzvě zpracuje OV RMU a bude co nejdříve k dispozici zde na webu Odboru výzkumu, v sekci TA ČR Omega.

S dotazy se můžete obracet na Mgr. Slámovou.

Mgr. Bc. Kateřina Krejčí, 16.01.2013 09:38

 


nahoru