| | | |


Detail Aktuality

Seminář: Možnosti státní podpory výzkumu a inovací v (mezi)národním kontextu

31.7.2019 Odbor výzkumu RMU vás zve na seminář k aktuálním výzvám na podporu výzkumu a inovací v národním i mezinárodním kontextu. Akce bude zaměřena na aktuální programy TA ČR a HORIZONT 2020.

Seminář zaměřený na programy ÉTA, KAPPA, DELTA 2, cofundové výzvy a HORIZONT 2020 se uskuteční 13. 9. 2019, od 10 hodin v prostorách FSS v místnosti P51 (Joštova 10).

Program:

09.45–10.00 Prezence
10.00–11.30 Program ÉTA - společenské, humanitní vědy a umění v aplikovaném výzkumu
11.30–12.00 Diskuze

13.00–14.00 KAPPA, Cofundové výzvy, Delta 2, Zéta - mezinárodní výzkumná spolupráce
14.00–14.30 HORIZONT 2020, Technologické centrum AV ČR, Naďa Koníčková
14.30-15.00 Diskuse
15.00          Závěr, individuální konzultace s přednášejícími

Registrovat se můžete zde

Pozvánku s úplným programem naleznete zde.

Akce je určena pro vědce, pracovníky projektové podpory, ekonomické pracovníky a další zájemce o aktuální dění ve světě podpory aplikovaného výzkumu.

Anotace jednotlivých bloků:

Program ÉTA - společenské, humanitní vědy a umění v aplikovaném výzkumu
Program ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu a inovací společenských věd, humanitních věd a umění nabízí těmto oborům v nadcházející veřejné soutěži více jak půl miliardy Kč (580 milionů) veřejné podpory. Vyhlášení soutěže je plánováno na 18. září 2019. Účelem setkání je informovat o principech programu, hlavních parametrech a výsledcích průběžného hodnocení dosavadní implementace programu. Bude blíže specifikována podmínka zapojení společenských věd, humanitních věd a nebo umění do výzkumného řešení tzv. výzev a příležitostí 21. století, před kterými člověk a společnost stojí. Záměrem setkání je napomoci k vyšší kvalitě a úspěšnosti návrhů projektů ve veřejné soutěži. Součástí bloku bude moderovaná diskuse s úspěšnými řešiteli projektů a prostor pro diskusi.  
řečník: Marcel Kraus, TA ČR
KAPPA, Cofundové výzvy, Delta 2, Zéta - mezinárodní výzkumná spolupráce
Na semináři bude představena možnost mezinárodní spolupráce v rámci ERA-NET cofundových výzev zaměřených na oblast materiálového výzkumu, ICT, nanomedicíny, nerostných surovin, znečištění vod a biodiverzity a v programu KAPPA, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. Program KAPPA je určen na řešení projektů ve všech tématech výzkumu, vývoje a inovací. Z Norských fondů je poskytnuto 30 % celkových výdajů na projekty zaměřené na zachytávání a ukládání CO2. Každého projektu se musí účastnit vždy alespoň jeden uchazeč z Česka a jeden uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Navazující speciální seminář zaměřený na přípravu návrhu projektu do programu KAPPA se na půdě MU připravuje po vyhlášení výzvy (podzim 2019).
řečník: Martin Bunček, Iveta Zápařková, TA ČR

Mgr. Ida Součková Olšová, 31.07.2019 08:53

 


nahoru