| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení soutěží GAMU

7.9.2017 Grantová agentura MU vyhlašuje soutěže pro rok 2017 v následujících kategoriích:

Specifický vysokoškolský výzkum

  • Kategorie A - Studentské výzkumné projekty
  • Kategorie B - Studentské vědecké konference

Program podpory výzkumu

  • Kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty

 

Důležité dokumnety

Pravidla pro Specifický výzkum (kat. A a B) na rok 2018 jsou k dispozici zde.

Pravidla pro Mezioborové výzkumné projekty  (kat. G) na rok 2018 jsou k dispozici zde.

Text vyhlášení Specifického vysokoškolského výzkumu,  včetně orientačních finančních limitů stanovených pro rok 2018 a termínů soutěžní a hodnotící lhůty naleznete zde.

Text vyhlášení soutěže o Mezioborové výzkumné projekty naleznete zde.

 

Projektová podpora

Martina  Švaříčková (Specifický výzkum).

Jana Hájková (Mezioborové výzkumné projekty)

Mgr. Martina Švaříčková Hlavatá, 07.09.2017 10:44

 


nahoru