| | | |


Detail Aktuality

Výzva: Smart akcelerátor v JMK - aktivita ASISTENCE

13.6.2017 Jihomoravský kraj vyhlásil druhou výzvu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK. Aktivita Asistence formou dotace umožní příjemcům zajistit podmínky pro kvalitní přípravu strategických projektů.

Podpořeny budou projekty zaměřené na:

A. zvýšení kvality a současně relevance a problémové orientace výzkumu a posílení napojení na špičková výzkumná centra v zahraničí

  • příprava projektů do programu Horizont 2020, zejm. projekty ERA Chair, Teaming, Twinning, Fast Track to Innovation a konsorcionální projekty, kde subjekt z JMK vystupuje v roli koordinátora projektu;
  • příprava projektů na podporu vědecké excelence založené na partnerských vztazích s předními zahraničními pracovišti do národních programů (OP VVV, OP PIK apod.).

B. zlepšení přípravy talentů pro výzkum a inovace s relevancí pro trh práce

  • projekty zaměřené na modernizaci existujících kurikul, vznik nových studijních oborů, především oborů založených na úzké spolupráci s kvalitními zahraničními partnery (např. double degrees udělována v partnerství se zahraniční univerzitou) a na partnerství s potenciálními zaměstnavateli absolventů.

Projekty typu A musí svým tematickým zaměřením přispívat k naplňování tzv. vertikálních priorit RIS JMK (pokročilé výrobní a strojírenské technologie, přesné přístroje, vývoj SW a HW, léčiva, lékařská péče a diagnostika a technologie pro letecký průmysl) v oblasti tzv. generických znalostních domén, společenských výzev a zprostředkovaně i v klíčových odvětvích aplikace znalostí.

Projekty typu B musí svým tematickým zaměřením přispívat k zlepšování přípravy talentů pro výzkum a inovace v některé z tzv. vertikálních priorit RIS JMK (pokročilé výrobní a strojírenské technologie, přesné přístroje, vývoj SW a HW, léčiva, lékařská péče a diagnostika a technologie pro letecký průmysl).

Financování

Minimální částka pro jeden projekt:                    250 000,- Kč

Maximální částka na jeden projekt:                    500 000,- Kč

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu:        7 873 840,- Kč

 

Spolufinancování žadatele je v min. výši 20% z požadované částky.

Způsobilé výdaje:

  • Mzdové výdaje zaměstnanců žadatele (případně jeho partnerů), kteří se podílejí na přípravě projektu, vč. povinných odvodů, včetně výdajů na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ).
  • Výdaje na cestovní náhrady na zahraniční služební cesty.
  • Nákup služeb (v souladu s interními pravidly o zadávání veřejných zakázek platnými u konkrétního příjemce podpory), např. expertní služby jako je průzkum trhu, služby související s organizací workshopů.

Datum vyhlášení výzvy:    19. 05. 2017

Datum ukončení výzvy:  18. 08. 2017

 

V případě zájmu o podání návrhu kontaktujte, prosím Odbor výzkumu.

Podrobné informace naleznete zde.

Mgr. Ida Součková Olšová, 13.06.2017 09:58

 


nahoru