| | | |


Zápis do kurzu

Podmínky zápisu do kurzu

Kurz je otevřen studentům doktorského studia. Do kurzu budou přednostně přijati zájemci dle následujících parametrů: (1) doktorandi denního studia - platí preference pro vyšší ročníky, tj. čtvrtý > třetí > druhý atd.), (2) doktorandi dálkového studia.

Zápis do kurzu není podmíněn absolvováním jiných kurzů. Doporučujeme nicméně předchozí absolvování kurzu Organizace a řízení vědy a projektového managementu (2014 či 2015).

Kurz si studenti zapisují do svého doktorského studia.

 

Zápis na workshop Stop prokrastinaci

Součástí kurzu je nepovinný workshop Stop prokrastinaci. Kurz má omezenou kapacitu 20 lidí. Zápis na workshop poběží po ukončení zápisu do kurzu. do Zájemci o absolvování workshopu do něj budou zařazeni podle data přihlášení. Účast na workshopu je zpoplatněna 500,- Kč.

 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do kurzu rozhodne jeho garant neprodleně po uzavření zápisu a přijatí uchazeči budou o úspěšném vybrání v co nejkratším termínu informováni. V případě uvolnění místa po uzavření zápisu/v průběhu realizace kurzu do něj mohou být dodatečně zařazeni také uchazeči z náhradního listu (tito budou doplňováni dle data podání přihlášky do kurzu). O zařazení do kurzu pak budou informováni ihned po jejich zařazení.

Kapacita kurzu je 30 účastníků. Zájemcům o absolvování kurzu doporučujeme, aby  si kurz zapsali i v případě, že kapacita je již naplněna, a zařadili se na rezervní list. Případně nás alespoň informovali, zda by kurz uvítali absolvovat do budoucna. V případě značného zájmu přesahujícího rámec současné kapacity zvážíme možnost rozšíření výukových aktivit.

 

Registrace/zápis přihlášek

Do kurzu se můžete registrovat pomocí Informačního systému Masarykovy univerzity.

Přímá registrace je možná na:

https://is.muni.cz/auth/student/zapis?akce=pridat;obdobi=6185;dopln_fak=1490;dopln_kod=PREFEKTs,PREFEKTp;dohledat=1

Kód kurzu: PREFEKTs

!Kurz je vedený pod fakultou CST!

 

Termín registrace přihlášek: 14. 1. 2015 - 15. 2. 2015

Termín zápisu předmětu: 2. 2. 2015 - 15. 2. 2015

Změny v zápisu předmětu: 16. 2. 2015 - 2. 3. 2015

 

Asistence

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na tuto e-mailovou adresu: navratilova@rect.muni.cz


nahoru