| | | |


Evaluace přednášek

V průběhu realizace kurzu budou mít účastníci v rámci interní evaluace možnost vyjádřit se ke kvalitě jednotlivých bloků přednášek a vyučujících formou online dotazníků. Dotazníky budou přístupné z těchto stránek a zveřejněny vždy před během odpovídajícího bloku přednášek.


nahoru