| | | |


Praktický seminář Příprava a řízení projektů ve VaV

Praktický seminář Příprava a řízení projektů ve VaV

 

 Na co je seminární kurz zaměřen?

 

Seminární kurz si klade za cíl seznámit účastníky se zásadními pravidly řízení projektů během jejich celého cyklu a demonstrovat tato pravidla na praktických ukázkách. Detailně budou poté účastníci provedeni problematikou přípravy projektové žádosti mezinárodního grantu MSCA, jejíž součástí bude také sepsání vlastního návrhu projektu. Odborně posouzený návrh projektu budou účastníci veřejně obhajovat a dostanou také možnost zhostit se role hodnotitelů návrhů projektů!

Speciální součástí kurzu je možnost absolvovat Kurz Stop prokrastinaci - chorobnému odkládání úkolů a povinností. Workshop Vás zábavnou formou navede na to, jak se  motivovat k plnění úkolů, zvýšit svou efektivitu a cítit se spokojený. Kurz pro Vás zajištujeme ve spoulupráci s externí firmou, jejíž služby jsme sami vyzkoušeli!

 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je zaměřen na doktorandy, primárně vyšších ročníků, kteří již stojí na prahu své vědecké kariéry. Vítáni jsou doktorandi všech zaměření, od biologických až po společenské a humanitní vědy.


nahoru