| | | |


Ukončení kurzu

Kurz bude ukončen zápočtem a v případě úspěšného ukončení udělením dvou kreditů.

 

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu jsou tyto:

  1. Splnění 70% účasti ve výuce.
  2. Absolvování závěrečného testu.

 

Ad 1. % účast bude stanovena jako podíl počtu absolvovaných bloků výuky z celkového počtu bloků kurzu krát 100%. U uchazečů zařazených do kurzu dodatečně v průběhu realizace kurzu bude pro  splnění podmínky docházky potřeba dodržet účast na 70% z celkové hodinové dotace kurzu. Účast na výuce bude dokládána podpisem na prezenčních listinách a případným uvedení počtu absolvovaných hodin z daného bloku.

Ad 2.: Znalosti získané na přednáškách budou ověřeny absolvováním elektronického testu. Pro vlastní nácvik na absolvování záverečného ostrého testu budete mít k dispozici baterii zkušebních testů. Tato baterie je tvořena sériemi po cca 15 - 25 otázkách ke každému bloku přednášek. Testy k jednotlivým tematickým blokům jsou umístěny vždy v samostatném bloku a je možné je procházet nezávisle na dalších blocích. Testové otázky jsou koncipovány jako multiple choices, tj. každá otázka je doplněna několika odpověďmi, přičemž jen jedna z nich je správná. Za správné zodpovězení otázky získáte 1 bod, za nesprávné 0 bodů. Po projití testu získáte zpětnou vazbu určením správných odpovědí.

Testy budou vystaveny v IS a přístupné z www stránek kurzu či z IS systému v sekci Odpovědníky. Zkušební testy budou zveřejňovány v průběhu realizace kurzu a budou k dispozici do 25. 6. 2014.

Elektronický závěrečný ostrý test je sestaven jako výběr z otázek baterií zkušebních testů. Z každého bloku bylo vybráno vždy 5 otázek, tj. v rámci testu zodpovíte celkem 40 otázek. Na test je vymezena časová dotace 60 min. K dispozici jsou dvě varianty testů a máte možnost test absolvovat dvakrát, tak abychom vykryli případy, kdy se Vám např. nepodaří první test dokončit. Za správné zodpovězení otázky získáte 1 bod, za nesprávné pak 0 bodů. Je stanoven počet bodů jako minimum pro úspěšné absolvování testu (70% a více správně zodpovězených otázek, tj. 28 a více), nicméně tento bude považován za orientační údaj pro potřebu vyučujících. Po absolvování testu se Vám zobrazí počet správně zodpovězených otázek.

 

 

 

 


nahoru