| | | |


Sylabus

1. Národní a EU kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje, evaluace výzkumu

Národní a EU kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje

Cíl: Získat aktuální přehled o stavu organizace, řízení a financování VaV v EU a ČR.

Přednášející: Mgr. Libuše Chládková 

Hod. dotace: 5

Národní evaluace výzkumu a její institucionální zajištění

Cíl: Vysvětlit proces národní evaluace výzkumu a jeho jednotlivé aspekty, zajištění tohoto procesu na institucionální úrovni. Témata: agenda publikace v IS, metodika hodnocení, IS VaVaI, InCites.

Přednášející: Mgr. Michal Petr

Hod. dotace: 1,5

Termín: 20. 2. 2015

 

2. Principy a financování VŠ, finance v projektovém řízení, základní legislativa ve VaV a projektovém řízení

Principy a financování VŠ, finance v projektech

Cíl: Seznámit se s principy a zdroji financování vysokých škol, financemi v projektovém řízení. Veřejné zakázky.

Přednášející: Ing. Lenka Jarmarová, Mgr. Martin Hadaš, LL.M.

Hod. dotace: 3

Základní legislativa ve VaV a projektovém řízení

Cíl: Poskytnutí obecného legislativního přehledu z oblasti realizace projektů žadatelům a řešitelům.

Přednášející: PhDr. Mgr. Mona Nechvátalová

Hod. dotace: 3

Termín: 6. 3. 2015

 

3. Dobrá výzkumná praxe a etické otázky ve výzkumu. Informační zdroje pro výzkum

Dobrá výzkumná praxe

Cíl: Získat přehled o etických principech dobré výzkumné praxe a doporučeních pro jejich zajištění.

Přednášející: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Hod. dotace: 1,5

Etické otázky ve výzkumu

Cíl: Seznámit se s podstatou etiky výzkumu a etikou přístupu k vědecké práci, legislativním a organizačním zajištěním etických aspektů výzkumu.

Přednášející: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Hod. dotace: 2,5

Informační zdroje pro výzkum

Cíl: Získat aktuální přehled o oblasti elektronických informačních zdrojů pro VaV (EIZ) a nových modelech vědecké komunikace (open access).

Přednášející: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., Mgr. Bc. Lucie Straková, JUDr. Matěj Myška

Hod. dotace: 3

Termín: 20. 3. 2015

 

4. Ochrana duševního vlastnictví a spolupráce s průmyslem

Ochrana duševního vlastnictví

Cíl: Získat základní informace a povědomí o ochraně duševního vlastnictví vyplývajícího z projektové práce ve výzkumu a vývoji.

Přednášející: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D.

Hod. dotace: 4,5

Spolupráce s průmyslem

Cíl: Získat základní informace a o strategii, nástrojích a úskalích spolupráce s průmyslem.

Přednášející: RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D.

Hod. dotace: 1,5

Termín: 3. 4. 2015

 

5. Jak uspět na mezinárodním vědeckém poli/Shape Your Research Career

Cíl: Jak se kvalitně prezentovat na mezinárodním poli a uspět v soutěžích o prestižní mezinárodní granty.

Přednášející: Lotte Jaspers (Yellow Research, Holandsko)

Hod. dotace: 5

Termín: 10. 4. 2015

 

6. Národní zdroje financování výzkumných aktivit

Národní poskytovatelé a programy na podporu výzkumu

Cíl: Získat přehled o národních postytovatelích a specifikách programů na podporu výzkumu.

Přednášející: Mgr. Libuše Chládková

Hod. dotace: 3,5

Příprava a řízení projektů GA ČR

Přednášející: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Hod. dotace: 1,5

Termín: 24. 4. 2015

 

7. Mezinárodní zdroje financování výzkumných aktivit

Mezinárodní programy podpory výzkumných aktivit

Cíl: Získat přehled o mezinárodních, zejména evropských, poskytovatelích a programech podpory výzkumu. Participant Portal.

Přednášející: Mgr. Ida Součková Olšová, Mgr. Radka Martincová, Bc. Eva Ptáčková

Hod. dotace: 3 (9:00 - 11:15)

Specifika přípravy a realizace vybraných mezinárodních projektů – kooperativní a individuální projekty.

Přednášející: Mgr. Jana Válková,  Mgr. Sylvie Klapalová, Konstantinos Tripsianes, Ph.D. 

Hod. dotace: 2 (11:30 - 13:00)

Termín: 15. 5. 2015

 

8. Financování výzkumu ze strukturálních fondů

Cíl: Seznámit se s politikou a organizací operačních programů v ČR. Specifika přípravy a realizace vybraných projektů SF.

Přednášející: Mgr. Lenka Zemanová, Mgr. Bc. David Póč

Hod. dotace: 6 (9:00 -11:15, 12:00 - 14:15)

Termín výuky: 29. 5. 2015


nahoru